Portal Analyzer biedt ondersteuning bij het beheer van ArcGIS Online en Portal for ArcGIS.
Niet alleen door de handige tooling, maar ook door persoonlijk contact en support.

Wij geloven dat u met Portal Analyzer uw beheer, goedkoper, eenvoudiger en efficiënter inricht.
wij laten graag zien hoe het uw organisatie verder helpt.
Neem gerust contact met ons op voor vragen of een demo.

Portal Analyzer maakt data inzichtelijk en beantwoordt veel gestelde vragen als:
- In welke webmaps wordt deze service gebruikt?
- In welke webmaps moet ik de popups aanpassen als ik een service qua velden aanpas?

Markeringen
Om data te meten gebruikt Portal Analyzer verschillende unieke markeringen. Markeringen specifiek voor een groep die bijvoorbeeld geen gebruikers heeft of een groep zonder inhoud. Dit geldt ook voor services. Services worden getest op beschikbaarheid, als de service niet goed functioneert krijgt deze een speciale markering welke ook wordt getoond bij groepen zodat snel inzichtelijk is welke groepen niet goed functionerende content bevatten.

Items
Items kunnen verbonden zijn met andere items. Een kaart kan verschillende services bevatten en zo kan een enkele service aan verschillende kaarten gekoppeld zijn. De Portal Analyzer laat met een symbool zien of er een afhankelijkheid of een referentie bestaat voor het item. Microsoft Excel
Portal Analyzer maakt gebruik van een sorteer- en filterfunctie die gebaseerd is op de functionaliteit in Microsoft Excel. Een functie die snel bekend en vertrouwt aanvoelt. Een functie die op bijna alle eigenschappen van een item, groep of gebruiker is toe te passen.

Zo kunt u verschillende soorten data eenvoudig combineren, analyseren en gebruiken.
Het is mogelijk om combinaties van filters op verschillende eigenschappen te gebruiken of snel alle kaarten van gebruiker X opzoeken in een lijst van honderden items.

Alle overzichten die het product heeft, beschikken over mogelijkheden van zoeken, filteren en sorteren.

- Filteren/ sorteren op talloze item eigenschappen
- Tonen van services die niet goed functioneren middels een rode markering
- Tonen van een markering wanneer een item referenties of afhankelijkheden heeft
- Tonen van een markering wanneer een item onveilige http-adressen bevat
- Exporteren van een items naar Word-document

- Tonen van referenties of afhankelijkheden van een item
- Item ID kopiëren
- Item-pagina openen
- Service-pagina openen
- Tonen in welke groepen het item wordt gedeeld
- Toon de json-informatie van het item zoals opgeslagen in het portaal
- Exporteren van een item naar Word-document

- Filteren en/of sorteren op veel verschillende eigenschappen van een gebruiker
- Gebruikersnamen exporteren naar CSV
- Lidmaatschap van groepen
- Aantal items op naam van de gebruiker
- Tonen van een markering wanneer de gebruiker items bezit die niet goed functioneren
- Tonen van een markering wanneer de gebruiker items bezit die onveilige http-adressen bevat

- Toon de items die van een gebruiker zijn
- Toon groepslidmaatschappen
- Toon mappen die eigendom zijn van de gebruiker
- Bekijk de privileges
- Open de gebruikers-pagina
- Kopieer de gebruikersnaam
- Toon de json-informatie van de gebruiker zoals opgeslagen in het portaal

- Filteren/ sorteren op veel verschillende eigenschappen van een groep
- Toon aantal leden
- Markering voor groepen zonder gebruikers
- Markering voor groepen zonder inhoud
- Markering voor groepen met items die niet goed functioneren
- Toon aantal items in een groep
- Tonen van een markering wanneer de groep items bevat die onveilige http-adressen bevat

- Toon items in een groep
- Toon leden van de groep
- Open de groep-pagina
- Kopieer groep ID
- Toon de json-informatie van de groep zoals opgeslagen in het portaal

disclaimer

Afhankelijkheden en referenties worden alleen bepaald voor de volgende type items: webmap, webmapping application, feature service en mapservices.
De webmapping application zijn niet ontworpen met de Esri ArcGIS Experience Builder.
De webmap is ontworpen met de Map Viewer (Classic).
Services worden alleen getest op correct functioneren bij een on-premise omgeving.
OAuth wordt niet ondersteund bij inloggen on-premise portaal